Zasklievanie balkónov

Rámový ako aj bezrámový zasklievací systém balkónov a lodžií zaisťuje nie len minimalizáciu tepelných strát, ale aj účinnú ochranu proti vplyvom nepriaznivého počasia, hluku, prachu či exhaláciám. Taktiež sa jedná o účinnú prekážku proti vlámaniu. Zasklením balkónu alebo lodžie vzniká nová úžitková plocha, fasádne dekorácie a zároveň sa automaticky zvyšuje hodnota celej nehnuteľnosti. Systém je veľmi ľahko ovládateľný a nenáročný na údržbu.

Systém nijako nenarušuje architektonické riešenie fasády, naopak skôr dodáva na estetickej hodnote, pretože architektúra kovu a skla je vysoko elegantná vo všetkých ohľadoch. Zasklenie balkónu alebo lodžie vedie v podstate k vzniku novej miestnosti, ktorú je možné obývať v ktoromkoľvek ročnom období za akéhokoľvek počasia. Sklenené tabule sú bezpečne umiestnené v koľajničkách vložených medzi strop a zábradlie alebo podlahu.

Všetky súčasti tohto systému sú spracované s najvyššou presnosťou a za využitia najmodernejších inovatívnych technológií. To všetko pri neobmedzenom výhľade do okolitej krajiny z tepla vášho domova.

CRvision s.r.o, Mierová 94, 066 01 Humenné
Email: info@crvision.sk