Bezpečnostné dvere

Montáž bezpečnostných dverí

Netreba zabúdať, že záruka bezpečnostných dverí platí iba pri prevedení odbornej montáže, ktorá je poskytovaná našimi odborne spôsobilými pracovníkmi. Samotná montáž je rýchla a flexibilná v závislosti od stavebného otvoru a typu bezpečnostných dverí.

Priebeh montáže

  1. Ako prvý krok je bezplatné zameranie – skontrolujeme spôsob osadenia pôvodnej zárubne a zameriame veľkosť stavebného otvoru, šírku múru.
  2. Zároveň so zameraním sa spíše Zmluva o dielo, kde sa uvedú všetky namerané hodnoty a prípadné špeciálne požiadavky zákazníka.
  3. Dohoda termínu montáže
  4. Montáž bezpečnostných dverí SECURIDO trvá približne dve hodiny, v prípade, že sa nemusia robiť búracie práce - demontáž pôvodne alebo dodatočne zaliatej zárubne.
  5. Montáž bezpečnostných dverí EXKLUZÍV trvá približne štyri hodiny, v prípade, že sa nemusia robiť búracie práce – demontáž pôvodne alebo dodatočne zaliatej zárubne.
  6. Upratanie miesta montáže po stavebných prácach.
CRvision s.r.o, Mierová 94, 066 01 Humenné
Email: info@crvision.sk